Dołącz do nas

Forum Logopedy

Autor

Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją i dwujęzycznością, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Jest twórcą Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®.