Dołącz do nas

Forum Logopedy

Autor

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, pasjonatka zagadnień językowych. Od 1990 r. związana zawodowo ze Specjalistycznym Ośrodkiem Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych w Gdańsku, od 2003 r. pełni funkcję kierownika tej placówki, działa również w Fundacji FONIA, współpracuje z Uniwersytetem Gdańskim. Autorka i współautorka świata opowiadanego, którego kolejne części pozostają w planach publikacji wydawnictwa Harmonia. Tekst napisany na podstawie materiałów wydanych przez wydawnictwo Harmonia, sygnowane logo świata opowiadanego.