Dołącz do nas

Forum Logopedy

Autor

Nauczyciel akademicki i wieloletni pedagog – terapeuta, co ułatwia łączenie teorii z praktyką w poszukiwaniu optymalnego modelu pracy pedagogicznej. W kręgu jej zainteresowań znajdują się: diagnoza i terapia pedagogiczna, pomoc i poradnictwo psychologiczno- -pedagogiczne oraz współpraca nauczycieli z rodzicami. Jest autorem 7 książek, kilkudziesięciu artykułów z zakresu własnych zainteresowań, uczestnikiem wielu naukowych konferencji, sympozjów, seminariów naukowych i metodologicznych, członkiem Sekcji Pedagogiki Społecznej przy PAN oraz członkiem Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego we Wrocławiu.