Dołącz do nas

Forum Logopedy

Autor Kaptur Ewa

Zaburzenia modulacji sensorycznej u dzieci autystycznych

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego a wybiórczość pokarmowa

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego (SPD), typowe dla dzieci z autyzmem, mogą przybierać wiele form. Są to zaburzenia modulacji sensorycznej (SMD), zaburzenia dyskryminacji sensorycznej (SDD) i zaburzenia motoryczne na bazie sensomotorycznej (SBMD). Wśród zróżnicowanych pod względem jakościowym i ilościowym problemów z integracją sensoryczną wymienia się także problemy z przyjmowaniem płynów i pokarmów.

Zaburzenia w zakresie przyjmowania płynów i pokarmów występują pod postacią wybiórczości pokarmowej, definiowanej jako specyficzny i trwały wzorzec zachowania, polegający na odmawianiu spożywania pokarmów, które nie należą do grupy preferowanej przez dziecko. W praktyce dziecko znacznie ogranicza repertuar spożywanych produktów. Czynnikami decydującymi o tym, który produkt jest właściwy dla dziecka, są zazwyczaj: smak, zapach, faktura i temperatura. Czasa...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 92% treści