Dołącz do nas

Forum Logopedy

Autor Cieszyńska-Rożek Jagoda
Autor Korendo Marta

Wczesna interwencja terapeutyczna według zasad metody krakowskiej

Jakie są możliwości metody krakowskiej (MK) w kontekście wczesnej interwencji terapeutycznej? Ta metoda przyjmuje rozwojowe podejście porządkujące postępowanie diagnostyczne i etapy prowadzonej terapii w każdym obszarze poznawczym, uznaje też nadrzędną rolę języka jako narzędzia nie tylko komunikacji, ale również – poznania świata.

Wprowadzenie

Podczas stymulacji rozwoju zdrowych dzieci i terapii w sytuacjach zaburzeń rozwoju terapeuci wykorzystują w różnym zakresie wszystkie techniki – w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka i jego rodziny. Oto elementy metody krakowskiej:

 • stymulacja słuchowa,
 • komunikacja ułatwiona,
 • gesty wizualizacyjne i gesty interakcyjne, Manualne Torowanie Głosek®,
 • techniki komunikacyjne,
 • programowanie języka,
 • dziennik wydarzeń,
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®,
 • terapia funkcji wzrokowych,
 • stymulacja funkcji motorycznych,
 • wybór dominującej ręki,
 • kształtowanie zabawy tematycznej,
 • stymulacja lewej półkuli mózgu,
 • kształtowanie zachowań społecznych,
 • stymulacja poznania wielozmysłowego,
 • stymulacja pamięci,
 • ćwiczenia kategoryzacji,
 • kształ...

  Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

  Pozostało jeszcze 94% treści

 • Świat opowiadany. Wczesne wychowanie językowe w terapii surdologopedycznej. Metoda pracy oparta na dialogu i narracji

 • Rola rodzica w procesie stymulacji mowy dziecka z ORM