Dołącz do nas

Forum Logopedy

Autor Kacprzyk-Mechuła Karina

Terapia ręki terapią mowy

Bardzo często dzieci borykają się z brakiem umiejętności bezpośredniego powtarzania kilku sekwencji ruchowych i trudnościami w ich zapamiętaniu. A jest to umiejętność, bez której bardzo trudno jest nauczyć się mówić i zdecydowanie trudniej czytać. Mówieniu bowiem, tak jak czytaniu, towarzyszy pewien rytm, sekwencja, która jest ciągiem znaków (ruchów, dźwięków, obrazów, symboli) stanowiącym strukturę uporządkowaną według określonej zasady. Podczas ćwiczeń z dziećmi z zaburzeniami w porozumiewaniu się ważne jest naśladowanie ruchów, dźwięków i obrazów. Ćwiczenie pamięci, szczególnie sekwencyjnej, jest gwarantem osiągnięcia sukcesu w nauce mowy. Konieczne są również ćwiczenia uwzględniające czucie ułożenia części własnego ciała. Powtarzanie sekwencji sylab − tworzenie wyrazów jest możliwe dopiero wówczas, gdy dziecko nauczy się powtarzać (naśladować) ruchy. Najłatwiej jest naśladować ruchy rąk, a dopiero potem...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 91% treści