Dołącz do nas

Forum Logopedy

Autor Banaszkiewicz Agnieszka

Program terapii logopedycznej dyslalii rozszczepowej na podstawie studium przypadku

Ola urodziła się z rozszczepem podniebienia, warga nie była rozszczepiona: Q35.4 – Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, obustronny

Należy brać pod uwagę możliwości komunikacyjne dziecka, poziom rozwoju jego kompetencji komunikacyjnej, poziom sprawności językowej, ale też specyficzne warunki anatomiczne oraz możliwe konsekwencje wady rozszczepowej i opóźnień w rozwoju mowy w postaci trudności w kontaktach interpersonalnych, a także w nauce, szczególnie czytania i pisania.

Program terapii logopedycznej dla pacjenta z rozszczepem podniebienia musi być zgodny z metodologią ogólną terapii logopedycznej oraz standardem postępowania w przypadku mowy rozszczepowej (Jastrzębowska, Pelc-Pękała 2003, Pluta- Wojciechowska 2008, Banaszkiewicz 2016a, b).

Osoba badana – diagnoza

Ola urodziła się z rozszczepem podniebienia, warga nie była rozszczepiona: Q35.4 – Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, obustronny. Ze względu na opóźniony rozwój psychoruchowy poddawana była regularnej fizjoterapii, dwa razy do roku brała udział w t...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 94% treści