Dołącz do nas

Forum Logopedy

Autor Zembrzuska Joanna

Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 10–13 lat z niedosłuchem

TEMAT: DOSKONALENIE POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ​

 

CELE OGÓLNE
wzmacnianie kompetencji komunikacyjnej

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

• rozumienie i używanie wyrażeń metaforycznych
• poszerzanie słownictwa
• kształtowanie rozumienia i użycia wyrażeń przyimkowych
• doskonalenie fleksji

 

METODY

• ćwiczenia językowe
• ćwiczenia słownikowe

 

POMOCE DYDAKTYCZNE:

• karty pracy

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 

ĆWICZENIE 1

Ćwiczenie rozumienia i użycia przysłów i powiedzeń

Dziecko łączy dwie odpowiadające sobie części zdań, przyporządkowuje im wyjaśnienia i układa własne wypowiedzi z dwoma d...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 79% treści

Podstawowy

Wczesne usprawnianie rozwoju mowy z zastosowaniem ustno-twarzowej terapii regulacyjnej (UTTR)

Terapię ustno-twarzową możemy rozpocząć od pierwszych dni po porodzie. Jak najwcześniejsze podjęcie działań terapeutycznych jest istotne ze względu na niezwykłą zdolność, jaką jest "p...
Podstawowy

Możliwości terapii zaburzeń komunikacji u dzieci z niepełnosprawnością za pomocą metody integracji sensorycznej

Jak wygląda zaburzenie natury sensorycznej u dzieci z niepełnosprawnościami? Za pomocą jakich metod integracji sensorycznej należy z nimi pracować, aby je zaktywizować i ...