Dołącz do nas

Forum Logopedy

Autor Zembrzuska Joanna

Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 10–13 lat z niedosłuchem

TEMAT: DOSKONALENIE POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ​

 

CELE OGÓLNE
wzmacnianie kompetencji komunikacyjnej

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

• rozumienie i używanie wyrażeń metaforycznych
• poszerzanie słownictwa
• kształtowanie rozumienia i użycia wyrażeń przyimkowych
• doskonalenie fleksji

 

METODY

• ćwiczenia językowe
• ćwiczenia słownikowe

 

POMOCE DYDAKTYCZNE:

• karty pracy

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 

ĆWICZENIE 1

Ćwiczenie rozumienia i użycia przysłów i powiedzeń

Dziecko łączy dwie odpowiadające sobie części zdań, przyporządkowuje im wyjaśnienia i układa własne wypowiedzi z dwoma d...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 79% treści