Dołącz do nas

Forum Logopedy

Autor Korendo Marta

Problemy diagnozy różnicowej autyzmu i zespołu Aspergera

Zespół Aspergera (ZA) został wpisany na listę Diagnostycznego i statystycznego podręcznika zaburzeń psychicznych (DSM – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) w 1994 r. i od tego czasu funkcjonuje jako odrębna jednostka kliniczna.

Sytuacja skomplikowała się w 2013 r., kiedy opublikowano kolejną edycję DSM-5, w której ZA straciło diagnostyczną autonomię i zostało włączone do spektrum zaburzeń autystycznych. Jako oddzielna jednostka nozologiczna funkcjonuje jeszcze według ICD-10. Unifikowanie zespołu Aspergera z innymi zaburzeniami posiadającymi autystyczne spektrum prowadzi do niekorzystnych dla diagnozowanych dzieci rozwiązań terapeutycznych i edukacyjnych. Trudności z diagnozą różnicową oraz dyskusje dotyczące relacji autyzmu i zespołu Aspergera przyniosły w efekcie rozwiązanie najmniej korzystne z punktu widzenia osób cierpiących na oba zaburzenia.

Przyczyny wątpliwości diagnostycznych

Zespół Aspergera z jednej strony stanowi stosunkowo nowe zjawisko na mapie diagnostycznych i terapeutycznych wyzwań, z drugiej jednak – przez ponad 20 ostatnich lat specjaliści mieli okazję poznawać osoby z syndromem Aspergera oraz specyfikę ich funkcjonowania. ...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 87% treści