Dołącz do nas

Forum Logopedy

Autor Parkiewicz Anna

Możliwości terapii zaburzeń komunikacji u dzieci z niepełnosprawnością za pomocą metody integracji sensorycznej

Rola terapii metodą integracji sensorycznej w korygowaniu zaburzeń mowy

Jak wygląda zaburzenie natury sensorycznej u dzieci z niepełnosprawnościami? Za pomocą jakich metod integracji sensorycznej należy z nimi pracować, aby je zaktywizować i skupić się na ich doznaniach wielozmysłowych?

 

Czym jest metoda integracji sensorycznej?

Integracja sensoryczna jest procesem neurologicznym organizującym wrażenia płynące z ciała i środowiska tak, by mogły być wykorzystane do celowego działania, czyli do reakcji adaptacyjnej. Opisany proces opiera się na realizowanym przez mózg rozpoznawaniu, segregowaniu i interpretacji bodźców, a następnie – na łączeniu ich ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami, by odpowiedzieć na wymagania płynące ze środowiska. Informacje te pochodzą z receptorów wzrokowych, słuchowych, przedsionkowych, czyli równoważnych, dotykowych, proprioceptywnych, węchowych i smakowych. Prawidłowo odbierane i przetwarzane informacje sensoryczne mogą być użyte do fo...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 96% treści