Dołącz do nas

Forum Logopedy

20/03/2018

Mowa w życiu dziecka. Etapy, uwarunkowania i zagrożenia rozwoju mowy

Mowa odgrywa bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Należy jednak zaznaczyć, że mowa i znajomość języka to dwie odmienne definicje i umiejętności. Wyróż...
19/01/2018

Problemy diagnozy różnicowej autyzmu i zespołu Aspergera

Zespół Aspergera (ZA) został wpisany na listę Diagnostycznego i statystycznego podręcznika zaburzeń psychicznych (DSM – Diagnostic and Statistical Man...
01/11/2017

Wczesna interwencja terapeutyczna według zasad metody krakowskiej

Jakie są możliwości metody krakowskiej (MK) w kontekście wczesnej interwencji terapeutycznej? Ta metoda przyjmuje rozwojowe podejście porządkujące pos...
01/09/2017

Różnorodność i indywidualizm we współczesnej surdologopedii

Współczesna surdologopedia stawia przed nami nowe wyzwania. Wydaje się też, że są one znacznie bardziej zróżnicowane niż dawniej. Wymagają od specjali...

Archiwum magazynu

Archiwum magazynu

Przeglądaj archiwum

Aktualności

Podstawowy

Krajowy Rejestr Logopedów

Krajowy Rejestr Logopedów (www.krajowyrejestr.pl) został założony w marcu 2017 r. Jest prowadzony przez Polski Związek Logopedów. W intencji założycieli ma on służyć udostępnianiu rzetelnych i potwierdzonych informacji o logopedach posiadających prawo wykonywania zawodu w Polsce.

Autorzy

Autorzy

Zostań autorem

Chcesz opublikować tekst na łamach naszego magazynu? Zapoznaj się z wymogami redakcyjnymi i zgłoś swój tekst. Jeśli zaakceptuje go nasze rada programowa to zyskasz szansę na publikację!

Dorota Chmyłko-Terlikowska

Lekarz poradni zdrowia psychicznego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego

Marta Surga

Logopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany

dr Teresa Kaczan

Logopeda, terapeuta SI, ergo terapeuta, terapeuta Castillo Morales